Za nami spotkanie z artystką-grafikiem Anną Szumańską!

W czasie ostatniego warsztatu każdy mógł spróbować swoich sił w dawnych sztukach graficznych. Do dyspozycji były dwa stanowiska do odbijania prac, w dwóch różnych technikach: linorytnicze oraz metalowe – wklęsłodrukowe. Pod czujnym okiem prowadzącego uczestnicy przygotowywali własne odbitki graficzne, które później mogli zabrać do domu.

Już 25 czerwca kolejne spotkanie, a na nim rybak i rybołówstwo! Mamy jeszcze wolne miejsca i zapraszamy!

Projekt “Warsztaty dawnych rzemiosł i zawodów” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego.