Aktualności

Nasza misja!

Naszym głównym celem jest działalność edukacyjna, skupiająca się wokół dwóch obszarów: promocji zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i historii.

W ramach naszych działań upowszechniamy wiedzę niezbędną do prowadzenia zdrowego stylu życia i odżywiania oraz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Wspieramy osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, seniorów oraz osoby zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie opieki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Drugim obszarem naszych działań jest upowszechnianie wiedzy na temat historii Polski i świata, dawnych zawodów i rzemiosł, techniki użytkowej, życia codziennego, historii stroju i mody oraz zabytkowej motoryzacji. Wspieramy muzea i instytucje zajmujące się zbliżoną tematyką, promujemy dziedzictwo narodowe, kulturowe oraz działalności artystyczną poprzez organizacje, upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.