Dziękujemy za Wasz udział w projekcie “Profilaktyka i wsparcie w chorobach społecznych”!

W ciągu ostatnich 4 miesięcy realizowaliśmy wykłady oraz indywidualne konsultacje z dietetykiem.

W ramach projektu odbyło się 8 spotkań z zakresu profilaktyki zdrowia:

  • Profilaktyka i żywienie w chorobach układu krążenia
  • Jak pokonać otyłość?
  • Jak codziennie dbać o kręgosłup?
  • Zdrowa dieta dla wątroby
  • Jak powstrzymać cukrzycę?
  • Dieta i profilaktyka antynowotworowa
  • Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?
  • Jak dietą wspierać oczy?

W ramach projektu odbyło się również 80 indywidualnych konsultacji z dietetykiem!

Dziękujemy za wsparcie w realizacji projektu Powiatowi Wołomińskiemu, który dofinansował projekt, Miastu Zielonka oraz Szkole Edukacji Diabetologicznej w Zielonce za udostępnienie przestrzeni do realizacji zajęć i konsultacji.