Kolejne “Spotkanie z historią” 2023 za nami!
Tym razem spotykalismy się 4 czerwca na Placu 15 Sierpnia w Kobyłce!

Jak zwykle można było spotkać się z odtwórcami, dotknąć elementów uzbrojenia czy wyposażenia obozów.

Podobnie jak w poprzednich edycjach w centralnym punkcie pikniku w sposób ciągły odbywały się pokazy uzbrojenia, manewrów i musztry, prezentacje strojów wraz z omówieniem i opowieści o życiu obozowym.

Można było również wziąć udział w warsztatach tańców dawnych prowadzonych przez mieszkankę Kobyłki Annę Ilczuk.

Rekonstruktorzy przygotowali dioramy m.in. obóz wojskowy XVI oraz XVII wiek, wystawę uzbrojenia i wyposażenia z okresu I Wojny Światowej czy wystawę mundurów z czasów Napoleona. Dostępne było również stanowisko mincerskie oraz wystawa pszczelarska, wraz z rekonstrukcją dawnego ubioru i sprzętu pszczelarskiego.

Tegoroczny piknik był współfinansowany z budżetu Miasta Kobyłka w ramach projektu “Spotkanie z historią”